Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

►Khi mua thẻ không được nhắn tin admin Mina Minatren hỗ trợ

► Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản.

► Cọc CheckScam : Bấm vào đây 

 Liên Hệ Facebook Mina Minatren hoặc Zalo 0387223922 admin hỗ trợ. 

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 65% 65% 65% 64.8% 64.8% 64.5% 64.5% 63.6% 63.6%
VIP 65% 65% 65% 64.8% 64.8% 64.5% 64.5% 63.6% 63.6%
Đối tác 65% 65% 65% 64.8% 64.8% 64.5% 64.5% 63.6% 63.6%
Sản lượng (30m) 65% 65% 65% 64.8% 64.8% 64.5% 64.5% 63.6% 63.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 60%
VIP 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 60%
Đối tác 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 60%
Sản lượng (30m) 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 60%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 67% 67% 67% 67% 65.5% 63.5% 63.5% 63.5%
VIP 67% 67% 67% 67% 65.5% 63.5% 63.5% 63.5%
Đối tác 67% 67% 67% 67% 65.5% 63.5% 63.5% 63.5%
Sản lượng (30m) 67% 67% 67% 67% 65.5% 63.5% 63.5% 63.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
VIP 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Đối tác 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Sản lượng (30m) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62%
VIP 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62%
Đối tác 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62%
Sản lượng (30m) 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 65% 65% 65%
VIP 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 65% 65% 65%
Đối tác 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 65% 65% 65%
Sản lượng (30m) 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 64.5% 65% 65% 65%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
VIP 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối tác 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Sản lượng (30m) 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.
Mua thẻ nhưng không kiếm được thẻ cần mua liên hệ Zalo 0387223922 - Fb Mina Minatren