Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

►Khi mua thẻ không được nhắn tin admin Mina Minatren hỗ trợ

► Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản.

► Cọc CheckScam : Bấm vào đây 

 Liên Hệ Facebook Mina Minatren hoặc Zalo 0387223922 admin hỗ trợ. 

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.5% 13.1% 13.1% 13% 13% 13.2% 13.8% 13.2% 14.2%
VIP 10.4% 13% 13% 12.9% 12.9% 13.1% 13.7% 13.1% 14.1%
Đối tác 10.3% 12.9% 12.9% 12.8% 12.8% 13% 13.6% 13% 14%
Sản lượng (30m) 10.2% 12.8% 12.8% 12.7% 12.7% 12.9% 13.5% 12.9% 13.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 10.3%
VIP 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10.2%
Đối tác 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 10.1%
Sản lượng (30m) 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 15.4% 14.4% 14.4% 14.4%
Đối tác 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 15.3% 14.3% 14.3% 14.3%
Sản lượng (30m) 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 15.2% 14.2% 14.2% 14.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3%
VIP 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2%
Đối tác 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
Sản lượng (30m) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
VIP 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9%
Đối tác 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%
Sản lượng (30m) 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%
Đối tác 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8%
Sản lượng (30m) 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
VIP 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Đối tác 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Sản lượng (30m) 17.7% 17.7% 15.5% 15.5% 15.5%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.
Mua thẻ nhưng không kiếm được thẻ cần mua liên hệ Zalo 0387223922 - Fb Mina Minatren